കേരളത്തിലെവിടേയും രക്തം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

കേരളത്തിലെവിടേയും രക്തം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ👉Blood Donors Kerala (BDK)👈 യെ വിളിക്കൂ.


Bdk coordinators Kerala
All Kerala
വിനോദ് -9633027457
നൗഷാദ് -9846299155
🔻തിരുവനന്തപുരം
👉അനീഷ് -8589040494
👉അമര്‍ -7736726918, 9895712938
👉ജീവന്‍ -9020711993
🔻കൊല്ലം
👉സൂരജ് -9539867594
🔻പത്തനംതിട്ട
👉സന്ദീപ് -9496469181
👉സുജു -9961046082
🔻ആലപ്പുഴ
👉ആനന്ദ് -9895710502
🔻കോട്ടയം
👉വിനോദ് -9633027457
👉അജിത്ത് -9605530617
🔻ഇടുക്കി
👉അബ്ദുള്‍റാഫി -9526559990
👉നിഷാദ് -9400287995
🔻എര്‍ണ്ണാംകുളം
👉 സ്വാദിൻ- 7356658846
👉 അനീഷ്‌ - 8113063030
🔻തൃശ്ശൂര്‍
👉ശ്രീകാന്ത് -9656965965
👉സ്റ്റെഫിന്‍ -8907279096
👉ബിനോയ് -9446020888
🔻പാലക്കാട്
👉വിനു -9539166565
🔻മലപ്പുറം
👉സജയ് -9809371517
👉ലിജേഷ് -8089676943
🔻കോഴിക്കോട്
👉ബിജോയ് -8547000807
👉ബിനോയ് -9895881715
🔻കണ്ണൂര്‍
👉നൗഷാദ് -9846299155
👉സജി -9895643445
👉എം.എസ്.കെ -9847772786
🔻കാസര്‍കോട്
👉സനല്‍ -9400730009
👉ദിനൂപ് -9656953417
🔻വയനാട്
👉രഞ്ജിത്ത് -9447263167

share to everyone..

Post your comments here :